απόσταξη

Η απόσταξη είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραλαβή του αιθέριου ελαίου από τα αρωματικά φυτά, διαδεδομένη από την αρχαιότητα. Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της τεχνολογικής προόδου που έχει σημειωθεί καθώς και της επεξήγησης των νόμων που διέπουν τα υγρά και αέρια μίγματα, έχει παρατηρηθεί εξαιρετική μηχανολογική βελτίωση, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στις συνθήκες λειτουργίας της βιομηχανίας των αιθέριων ελαίων.

Η ποσότητα των αιθέριων ελαίων που περιέχονται στο εκάστοτε φυτό ποικίλει ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης του φυτού, έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο η συγκομιδή να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Η στιγμή αυτή εξαρτάται από το είδος του φυτού [επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη στιγμή συγκομιδής]. Η συλλογή ακόμη και τη λάθος ώρα της ημέρας μπορεί να μειώσει την ποσότητα και την ποιότητα των αιθέριων ελαίων. H έρευνα του φυτού που αποστάζεται είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Η Bene Esse ακολουθεί τη διαδικασία απόσταξης με ατμό. Αμέσως μετά τη συγκομιδή, τα φυτά τοποθετούνται καταλλήλως εντός του άμβυκα. Ο ατμός παράγεται σε ατμολέβητα [ατμογεννήτρια] και στη συνέχεια διοχετεύεται στον άμβυκα. Η εισαγωγή γίνεται με σωλήνωση που βρίσκεται στον πυθμένα του άμβυκα από όπου κατανέμεται ο ατμός ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του φυτικού υλικού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η επαφή με το νερό και συνεπώς η αλλοίωση του προϊόντος.

Οι βασικότερες μεταβλητές για την βέλτιστη απόδοση στη συνάρτηση της απόσταξης είναι η πίεση του ατμού, η ταχύτητά του και η διάρκεια της συνολικής διαδικασίας. Μέσα από μία σειρά δοκιμαστικών αποστάξεων, τα μέλη της εταιρίας είναι έτοιμα να προσαρμόσουν τις μεταβλητές αυτές στο είδος και τις ανάγκες της καλλιέργειάς σας, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση ποιότητας και ποσότητας αιθέριου ελαίου.

Με το πέρας της διαδικασίας απόσταξης, το αιθέριο έλαιο καθαρίζεται και συσκευάζεται για την εμπορευματοποίησή του.

 

Η Bene Esse διαθέτει στις υπηρεσίες σας έναν πρότυπο μηχανολογικό εξοπλισμό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο οποίος έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια τελωνεία, καθώς και την έγκριση για τη διαχείριση βιολογικών προϊόντων.