ταυτότητα

Bene Esse

Εταιρεία απόσταξης αρωματικών φυτών και εμπορίας αρωματικών ελαίων

ιδρυτές

Γιώργος Καραγιορδανίδης, Σπύρος Καραϊορδανίδης, Βιβή Καραϊορδανίδου

έτος ίδρυσης

2018

τοποθεσία

ελεύθερο β, γρεβενά

εξοπλισμός

4 άμβυκες 6.000 lt
1 άμβυκας 3.000 lt
Ατμολέβητες
Αποσκληρυντές νερού
Ψυκτήρες
Διαχωριστές

πιστοποιήσεις

σκοπός

Η συνεισφορά στη δημιουργία μίας συνεχώς αναπτυσσόμενης αγροτικής κοινωνίας, ισότιμης και δίκαιης ως προς τα μέλη της, μέσα από καινοτόμες δράσεις και νέες θέσεις εργασίας που στόχο έχουν την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, την ενημέρωση και οργάνωση των πολιτών της για τον κλάδο των αρωματικών φυτών, ατενίζοντας ένα μέλλον όπου η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια οικονομία θα αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη πως η αγροτική οικονομία αποτέλεσε το βασικότερο πόλο ανάπτυξης της περιοχής τους τελευταίους αιώνες.